Reglement

CLUBREGLEMENT 2020

1. Het seizoen start op zondag  15 maart.

2. Het is verplicht ‘s zondags te rijden in de clubkledij.

3. Het dragen van een fietshelm is verplicht.

4. Men is verplicht zich aan te passen aan de groep wat betreft snelheid en rijgedrag.

5. Tijdens hellingen van meer dan 5% stijging is er vrij tempo, een aangeduid persoon zal een toeristen tempo aangeven voor de groep.

Degene die vrij tempo gereden hebben zijn verplicht te wachten in de afdaling, d.w.z. stoppen tot de groep volledig is. Ook de laatste zijn verplicht te stoppen.

6. Het lidgeld bedraagt 43 euro per jaar.

Studenten betalen 5 euro lidgeld.

Leden die meer of juist 15 ritten gereden hebben op het einde van het seizoen krijgen 20€ terug.

7. De verzekering bedraagt 7 euro/jaar.

8. Men is verplicht de clubverzekering af te sluiten.

Iedere fietser zal rijden op eigen risico, bij een eventueel ongeval zal hij niets ten lasten leggen van de club, de bestuursleden of andere leden van de club.

9. Iedere fietser die een uitstap meemaakt legt zich neer bij de reglementen van de club en gaat ermee akkoord.

10. Alle aangesloten leden worden verondersteld de clubreglementen te kennen.

11. Het seizoen eindigt op zondag 11 oktober.

12. Voor de ritten die vertrekken om 8u en vroeger is er een rustpauze voorzien van +/- 15 min.

13. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen voor, tijdens en na de ritten.

14. Bij slecht weer telt de rit voor het clubkampioenschap als er min. 4 vertrekkers zijn.

15. Er zal aan het eind van het seizoen een klassement opgemaakt worden volgens het aantal gereden ritten in clubverband. Bij een gelijk aantal ritten tellen het aantal km.

Onder gereden ritten verstaat men de ritten gereden met de fiets.

16. De deelnemers aan de ritten dienen het verkeersreglement te eerbiedigen.

17. Nieuwe leden betalen voor de clubuitrusting de prijs van de dag.

18. Tijdens de ritten mag er geen afval weggegooid worden.

19. Voor de leden die ‘s zondags om 9u aan het Willers Eetkafféeke vertrekken op een rustiger tempo en met meer dan 1 persoon telt de rit mee in een nevenklassement.

 

vzw DE WOUDTRAPPERS WALTWILDER

imagesY2F8NQL6
a_images_1_
buienalarmBE_logo_2015